บริษัท เอ็น ซี ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด

60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร, 10110

เบอร์โทร: +66(0) 2 203 4265 / +66(0) 2 203 4204

แฟกซ์: 66(2) 203-4250

อีเมล: neo@qsncc.com